top of page

COVID-19

Vi har åpnet opp for utleie. Men, for å kunne leie storsalen hos oss gjelder følgene betingelser:

  • Det kan vær maks 30 personer i et selskap

  • Dette skal utnevnes en ansvarlig arrangør

  • Det skal utarbeides en gjesteliste som skal oppbevares i 14 dager etter selskapets slutt, tilfelle man må sette igang smittsporing.

  • Leietaker plikter å ha antibak tilgjengelig i lokalet under selskapet

  • Leietaker plikter å desinfisere alle kontaktflater med antibak etter at man har ryddet seg ut av lokalet.

  • Det er utarbeidet en egen kontrakt som leietaker må undertegne i forbindelse med COVID-19.

 

 

SMITTEVERNSREGLER PÅ TUNEHYTTA

Det er ikke tillat med arrangementer på Tunehytta uten en ansvarlig arrangør. Ansvarlig arrangør skal sørge for
at folk holder avstand og at øvrige smittevernregler følges. Ansvarlig arrangør skal også ha oversikt over hvem
som er tilstede, for det tilfellet at det i etterkant påvises smitte og det er behov for smittesporing.

Krav til ansvarlige arrangører

• pga. Størrelsen på Tunehytta er vi satt en maks grense på 30 personer og dette må overholdes.

• ansvarlig arrangør skal være navngitt.
• ansvarlig arrangør skal oppgi sine kontaktdata og være tilgjengelig for kontakt under hele
arrangementet, og 48 timer etter arrangementets avslutning.
• listen skal inneholde navn og mobilnummer på alle gjestene, tilfelle en gjest tester positivt for
covid-19 innen 48 timer etter at arrangementet ble avsluttet. Listen skal uansett oppbevares i to
uker etter arrangementet. Dette er vesentlig for at myndighetene raskt skal kunne definere
nærkontakter og sette disse i karantene

Som ansvarlig arrangør må du

 • ha egne stasjoner med hånddesinfeksjon plassert i alle gjestearealer, tilgjengelig for alle gjester
• be alle gjester om å bruke hånddesinfeksjon når de ankommer arrangementet
• sørge for ekstra hyppig renhold på alle felles kontaktflater, som dørhåndtak og andre
berøringsflater
• tilrettelegge for minimum én meters avstand mellom gjester. Unntak er medlemmer av samme
husstand.
• tilrettelegge for minst én meters avstand mellom bord/grupper, helst to meter (dette er viktigere jo
lengre bordsettingen varer og om det nytes alkohol)
• Våre bord er 180x80 cm, noe som tilsier at det er kun plass til 2 personer pr. bord og de skal sitte på
samme side av bordet
• informere om at gjester som føler deg dårlig eller har luftveissymptomer, ikke skal delta
• sørge for å ha full oversikt over alle deltakere
• Det skal være 2 faste personer som kan være på kjøkkenet

Etter arrangementet

sørge for desinfisering med Antibac på alle felles kontaktflater, som dørhåndtak, kjøkkenbenk, bord
stoler, blandebatterier og toalett. 

Uten av vi vet det sikkert så kan det forekomme kontroll av myndighetene / politi på at smittevern overholdes.
Ved brudd så er det ansvarlig arrangør som stilles som ansvarlig, og ikke Tune Idrettslag.

Sett deg inn i leiekontrakten under før du booker Tunehytta
bottom of page